Avís legal i política de privadesa

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

 

En compliment del que disposa la Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre , de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant LOPD ) i al Reial Decret 1720 /2007, de 21 de desembre , pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD ( en endavant, RDLOPD ) , ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL posa de manifest la seva política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal , la qual serà d'aplicació a aquelles persones que voluntàriament es comuniquen a través del correu electrònic amb ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL , emplenen formularis de recollida de dades , formalitzen una relació contractual amb ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL o utilitzen qualsevol altre servei present en el lloc web que impliqui la comunicació o accés a dades per ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL per a la prestació de serveis.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL garanteix l'adopció de les mesures necessàries al seu abast per assegurar el tractament confidencial d'aquestes dades així com evitar , en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l' alteració , pèrdua , tractament o accés no autoritzat. Tanmateix , ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL adverteix a través d'aquest avís que aquests mitjans no són infalibles i inexpugnables i per tant ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no pot fer-se responsable d'aquestes pràctiques ni de les seves conseqüències.

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no ven , lloga , cedeix , comparteix o revela dades personals de l'Usuari sense autorització expressa de l'Usuari , a excepció dels següents casos :

 

a) Per requeriment d'una autoritat competent i previ compliment del tràmit legal corresponent.
b ) Segons el parer de ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL per fer complir la present Política de Privacitat i Condicions d'Ús, o per salvaguardar la integritat dels altres usuaris o del lloc web.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL es reserva , exclusivament , el dret a subcontractar a tercers les prestacions de serveis externs a fi d'adequar les comunicacions i ofertes comercials a les característiques particulars de l'Usuari. En aquest cas , ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL s'assegurarà que l'empresa contractada compleixi els requisits de Protecció de Dades de Caràcter Personal segons la legalitat vigent.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL l'informa de la possibilitat d'exercitar els drets d'accés , rectificació , cancel • lació i oposició , en els termes que estableix la legislació vigent , mitjançant sol • licitud escrita , juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acrediti la seva identitat , dirigida a :

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL en la següent adreça postal:

 

Polígon Industrial la Torre - Av. Joaquim de Barnola i Bassols, nau 3  - 08760 Martorell (Barcelona)


o per correu electrònic a info@reismartorell.cat.

 

L'Usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents en ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL per a les finalitats d'enviament de comunicacions comercials, comercialització de productes i serveis , del manteniment de la seva relació contractual i de gestió amb ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL , a fi d'adequar les nostres ofertes comercials a les seves característiques particulars.

 

Identificació i Registre

 

L'accés a algunes seccions o serveis de la web es realitza mitjançant un registre d'usuari, amb un identificador i una clau d'accés, que , un cop validats , permeten al titular l'accés a les operatives corresponents.


El nom d'usuari i contrasenya són personals i intransferibles. L'usuari serà responsable de totes les accions que realitzi amb el seu identificador d'usuari , pel que ha de mantenir pels seus mitjans la seguretat d'aquestes dades.

 

L'usuari serà responsable de totes les accions que faci amb el seu identificador d'usuari. En concret , serà responsable d'escollir , com a clau i com a recordatori de la mateixa, contrasenyes i frases robustes , és a dir, xifres i lletres i fins i tot , en els sistemes que ho permetin , signes de puntuació i caràcters especials , difícils d'endevinar. Especialment , l'Usuari evitarà escollir paraules del diccionari , paraules que estiguin relacionades amb ell (nom de familiar , domicili , data de naixement , etc. ) o senzilles d'endevinar ( combinacions de noms amb mesos , prefixos i sufixos , etc. ).

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no respondrà de cap conseqüència , dany o perjudici que poguessin derivar de l'accés o ús de la informació.

 

Formularis i Recollida de Dades

 

Per utilitzar alguns dels serveis o accedir a determinats continguts , l'Usuari ha de proporcionar prèviament certes dades de caràcter personal , que només seran utilitzades per al propòsit que van ser recopilades. Aquestes dades , de manera enunciativa però no limitativa , inclouen nom , adreça de correu electrònic (e - mail) , data de naixement , sexe , ocupació , país , ciutat d'origen i interessos personals , entre d'altres. L'obligatorietat d'algunes dades , absolutament necessaris per poder oferir els serveis requerits per l'Usuari , s'informa a cada formulari.

 

La finalitat de la recollida , tractament i cessió de les dades personals facilitades per l'Usuari a ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL és exclusivament el desenvolupament de tota activitat relacionada amb el lloc web , i en particular, la gestió , desenvolupament , administració , prestació , actualització , personalització i millora dels serveis i continguts del mateix que l'Usuari utilitzi , l'estudi estadístic dels serveis i continguts utilitzats , gustos i preferències de l'Usuari, destacant entre elles:

 

  1. Obtenir estadístiques que permetin a ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL disposar una visió general de la web i la seva evolució , sempre a nivell agregat i generalista , pel que no es controlen visites d'Usuari en particular.
  2. Disposar de l'autorització de l'Usuari per a remetre butlletins d'informació de notícies , novetats i promocions dels productes i serveis oferts, amb caràcter gratuït mitjançant distribució per email.
  3.  

Comunicacions per E-mail

 

En alguns formularis del web , se sol • licita autorització expressa a l'Usuari per enviar via email les novetats i promocions de la nostra empresa.

 

Conforme al que disposa la Llei 34 /2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de comerç electrònic , ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL es compromet a no remetre comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent sense identificar-les com comunicació comercial i sense que prèviament no haguessin estat sol • licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

 

A aquests efectes no serà considerat com comunicació comercial tota la informació que s'enviï als clients de ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL sempre que tingui per finalitat el manteniment de la relació contractual existent , així com l'acompliment de les tasques d'informació , formació i altres activitats pròpies del servei que el client té contractat amb ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL.

 

El destinatari pot revocar el consentiment per al tractament de les seves dades amb fins promocionals d'una manera directa , senzilla i gratuïta des dels “links” de Sol•licitud de Baixa d'enviaments publicitaris situats en els butlletins o en certs espais del web.

“Cookies”

 

Algunes de les pàgines de la web disposen de “cookies” , que són petits fitxers de dades que es generen al terminal de l' usuari i que permeten al sistema recordar les característiques i les preferències de navegació de les sessions anteriors de l'Usuari.

 

Aquestes "cookies " no són invasives , ni nocives , ni contenen dades de caràcter personal , ja que la seva única funció és la millora de l'experiència de navegació de l'Usuari.

 

Si ho desitja , pot desactivar i / o eliminar-los en el seu navegador perquè notifiqui i rebutgi la instal•lació de les “cookies” enviades per aquest lloc , sense que això perjudiqui la possibilitat d'accedir als continguts. No obstant això , ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no es responsabilitza que la desactivació dels mateixos impedeixi el bon funcionament de la web.

 

Política de Privacitat de Tercers

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL fa servir eines publicitàries i d'anàlisi de navegació web de tercers , i algunes pàgines del lloc web contenen enllaços ( “links” ) a terceres empreses les prestacions , serveis i Política de Privacitat no pertanyen ni es troben sota el control de ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL. Es recomana a l'Usuari l'atenta lectura de les corresponents Polítiques de Privacitat dels tercers :

 

Enllaços (“links”)
Facebook:  http://www.facebook.com/about/privacy/
ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL - Política de Privacitat: www.reismartorell.cat/Politica-de-Privacitat.php
Publicitat
Google Adsense : http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html
Anàlisi i Estadística
Google Analytics : http://www.google.com/intl/es_ALL/privacypolicy.html

 

Avís Legal

 

L'accés a la web i la consulta, informació i / o contractació dels productes o serveis exposats, comporta l'acceptació plena i sense reserves de les condicions previstes en el present Avís Legal.

 

Per això, us recomanem que llegiu atentament aquest document si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts en aquest lloc web.

 

Dades de l'entitat

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL, en compliment del que disposa l'article 10 de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic ( LSSICE ), posa a disposició dels seus clients, les seves dades identificatives :


Nom :                                  ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL
Denominació Social :       ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL
NIF:                                      G58272642
Domicili Social:                  
Polígon Industrial la Torre - Av. Joaquim de Barnola i Bassols, nau 3  - 08760 Martorell (Barcelona)
Telèfon :                              691746093
Email :                                  info@reismartorell.cat

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL, d'ara endavant ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL, és el titular dels llocs www.reismartorell.cat, www.reismartorell.com, www.cavalcadareismartorell.cat i www.cavalcadareismartorell.com, en endavant la "web".

 

Objecte

 

Aquesta web té per objecte facilitar al públic, en general, el coneixement de les activitats que ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL realitza i dels productes i serveis que presta, transmetent les sol • licituds de compra als serveis comercials que ens recolzen.

 

Validesa de la Informació

 

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL es reserva el dret a modificar sense previ avís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris de la web des d'aquesta data.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL es compromet a no realitzar publicitat enganyosa. A aquests efectes, no seran considerats com publicitat enganyosa els errors formals o numèrics que puguin trobar al llarg del contingut de les diferents seccions del web, produïts com a conseqüència d'un manteniment i / o actualització incompleta o defectuosa de la informació continguda és aquestes seccions. ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL, com a conseqüència del que disposa aquest apartat, es compromet a corregir-ho tan aviat com tingui coneixement d'aquests errors.

 

Els continguts del web, especialment les referències informatives i publicitàries així com les imatges relatives a productes o serveis, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL es reserva el dret a modificar els continguts de la web sense previ avís ni limitació, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

 

La informació relativa als productes i serveis que s'ofereixen a la web (contractació, característiques, preus, impostos, despeses d'enviament, i altres circumstàncies concretes quan siguin de compte de l'Usuari), es troba continguda en la mateixa pàgina on aquest producte o servei s'ofereix.

 

Propietat Legal i Copyright

 

Aquesta web i els seus continguts i / o qualssevol altres elements inclosos estan protegits per drets de propietat intel•lectual o industrial de la legislació espanyola, dels quals ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL i / o tercers són titulars o legítimes llicenciatàries. ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts a la web quan la titularitat dels mateixos no correspongui a ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL.

 

A no ser que es determini expressament el contrari, en cap cas la consulta de la web implica cap tipus de renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no permet, ni total ni parcialment, la reproducció, publicació, tractament informàtic, distribució difusió, modificació, transformació o descompilació ni altres drets reconeguts legalment al seu titular, sense el permís previ i per escrit. L'usuari, únicament i exclusivament, pot utilitzar el material que aparegui en aquest lloc web per al seu ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús amb fins comercials o qualsevol altre ús que no sigui personal i privat. L’ incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sancionable per la legislació vigent.

 

Queda prohibit, excepte expressa autorització, establir enllaços (“links”) des de llocs web de tercers a pàgines web de ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL diferents de la pàgina principal ( www.reismartorell.cat, o la que la substitueixi en el futur ).


En aquesta web es poden publicar eventualment continguts aportats per tercers.

 

Responsabilitats

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en la web que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control. ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la falta de disponibilitat i / o continuïtat d'aquest web i dels serveis que ofereixen.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no garanteix la inexistència d'errors en l'accés al web, en el seu contingut, ni que aquest es trobi actualitzat, encara que ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL desenvoluparà els seus millors esforços per a, si escau, evitar-los, resoldre'ls o actualitzar-los.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no es responsabilitza de la informació, integritat, veracitat i licitud i altres continguts integrats en pàgines web de tercers, accessibles mitjançant enllaços (“links”) i hipertext inclosos en el lloc web. Les prestacions i serveis oferts per tercers, no pertanyen ni es troben sota el control de ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL.

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguin produir ni dels possibles danys que es puguin causar al sistema informàtic de l' Usuari ( maquinari i / o programari ), o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, com a conseqüència de la presència de virus a l' ordinador de l' usuari utilitzat per a la connexió als serveis i continguts del web, d'un mal funcionament del navegador o de l'ús de versions no actualitzades del mateix.

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL no garanteix l'absència de virus ni d'altres elements en la web que puguin produir alteracions en el seu sistema informàtic. ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL declina qualsevol responsabilitat contractual o extra contractual amb la persona o ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL que faci ús d'això i tingués perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole.

 

Les presents Condicions Generals es regeixen per la llei espanyola.

 

En cas de controvèrsia o desavinença que es derivi de la compra de productes i / o serveis a través del lloc web i / o de les presents Condicions Generals i per a la resolució de qualssevol conflictes, les parts acorden sotmetre, a la seva lliure elecció, i amb renúncia a qualsevol altre fur o jurisdicció a què puguin tenir dret, als jutjats i tribunals de la ciutat corresponent al domicili del client o usuari.

 

Si l'Usuari considera que qualsevol contingut i / o informació d'aquesta web vulnera un dret legítim o la legalitat vigent, no dubti en contactar amb nosaltres a info@reismartorell.cat.

 

Conducta Responsable

 

L'Usuari es compromet a que tota informació que faciliti a ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL serà veraç. A aquests efectes, l'Usuari garanteix l'autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui com a conseqüència de l'emplenament dels formularis necessaris per a la subscripció dels serveis, accés a continguts o àrees restringides del lloc. En tot cas, l'Usuari serà l' únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi i dels perjudicis que causi a aquest lloc o a tercers per la informació que faciliti.

 

L'Usuari que contracti a través del lloc web reconeix ser major d'edat. La contractació duta a terme per menors d'edat requereix l'autorització prèvia dels seus pares, tutors o representants legals, els quals seran considerats responsables de la contractació duta a terme pels menors al seu càrrec. Seran els menors d'edat que han demanar el consentiment necessari per a procedir a la contractació.

L'Usuari es compromet a actuar de forma responsable en aquest lloc i a tractar a altres visitants amb respecte.

 

Protecció de Dades

 

ASSOCIACIÓ PATRONAT CAVALCADA REIS DE MARTORELL garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades facilitades per l'Usuari, de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD ) i en la normativa de desenvolupament.